Nederlands English

Tempel fonds benefactor

Voor deze donatie dient u beide formulieren in te vullen en ondertekenen.

Met deze donatie steunt u de tempel met een maandelijks vast bedrag van 10 Euro.

Donatie verklaring

SEPA mandaat