Nederlands English

Privacy Statement vzw Wat Dhammapateep

Privacy verklaring vzw Wat Dhammapateep 

Vzw Wat Dhammapateep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit ‘privacy statement’ geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vzw Wat Dhammapateep.

1. Wat zijn persoonsgegevens? 

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een bepaalde persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om informatie in geschreven tekst, maar ook die in beeld en geluid. Het zijn gegevens die iets over u zeggen, zoals bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld uw voornaam samen met uw geboortedatum en foto’s en filmpjes. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u als individuele persoon herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Vzw Wat Dhammapateep houdt zich bij het werken met persoonsgegevens aan de wettelijke regels, vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


2. Van wie verwerkt Vzw Wat Dhammapateep persoonsgegevens? 

Vzw Wat Dhammapateep verwerkt persoonsgegevens van:

- Personen die bij ons een lidmaatschap hebben.

- Vrijwilligers die tijdens evenementen, of voor Vzw Wat Dhammapateep werkzaamheden verrichten of verricht hebben.

- Iedereen die zich inschrijft op onze nieuwsbrief. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Mailchimp zie hier hun privacy beleid.


3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (mijn) persoonsgegevens? 

Bij Vzw Wat Dhammapateep is de Bestuurder Baetens Eddy verantwoordelijk voor verwerking en beheer van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG.


4. Waarvoor verwerkt Vzw Wat Dhammapateep persoonsgegevens? 

Om uw werkzaamheden als vrijwilliger te kunnen organiseren.

We gebruiken de naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en om u alle noodzakelijke informatie door te geven. Verder zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals leden/vrijwilligers en financiële administratie.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe activiteiten die Vzw Wat Dhammapeteep organiseert. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over activiteiten van Vzw Opstap of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens kunt u dit doorgeven aan Vzw Wat Dhammapateep: tel of via info@watdhammapteep.be


5. Verwerkt Vzw Wat Dhammapateep ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, lichamelijke en mentale beperkingen, medicatiegebruik of gegevens betreffende ras of religie.

Vzw Wat Dhammapateep verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.


6. Hoe gaat Wat Dhammapateep met uw persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig en goed beveiligd bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, we testen en evalueren deze systemen frequent.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens; neem daartoe contact op met ons.

Daarnaast kunnen een aantal hiervoor bevoegde medewerkers (die gelet op hun functie hiertoe toegang hebben) van Vzw Wat Dhammapateep en de verantwoordelijken van De Kern uw gegevens inzien. Deze gegevens zijn goed afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Vzw Wat Dhammapateep.

Uitwisseling van persoonsgegevens van gezinnen en vrijwilligers vinden binnen Vzw Wat Dhammapateep uitsluitend plaats tussen het bestuur en de desbetreffende verantwoordelijke van De Kern. De begeleiders van de kinderen / jongeren ontvangen alleen die informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Vzw Wat Dhammapateep kan en mag geen gegevens van gezinnen en vrijwilligers uitwisselen met externe partijen, tenzij met toestemming van de betreffende personen of wanneer een wettelijk voorschrift Vzw Wat Dhammapateep daartoe verplicht.


7. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Indien de toestemming verleend blijft, worden jouw gegevens niet verwijderd. We zullen je gegevens gebruiken om je te blijven informeren over onze werking. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of als lid, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

 

8. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Vzw Wat Dhammapateep houdt zich bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens van gezinnen, medewerkers en vrijwilligers aantoonbaar aan de beginselen van de AVG.

Vzw Wat Dhammapateep controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld zoals voor de inschrijvingen van gezinnen en vrijwilligers en het gebruik van beeldmaterialen.


9. Wat doet Vzw Wat Dhammapateep met gegevens verkregen via de website en cookies? 

Wanneer u onze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld (bijv. op een inschrijfformulier), zal Vzw Wat Dhammapateep de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden of om een met u overeengekomen dienstverlening te realiseren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Als u de website van Vzw Wat Dhammapateep bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Vzw Wat Dhammapteep is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek.

De website van Vzw Wat Dhammapateep maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

10. Kan ik zien welke gegevens Vzw Wat Dhammapateep van mij verwerkt? 

Conform de richtlijnen van de AVG kunt u uw persoonsgegevens altijd inzien, laten corrigeren en verwijderen of wissen. Uiteraard kunt u uitsluitend uw eigen persoonsgegevens inzien. Daartoe kunt u contact opnemen met Vzw Wat Dhammapateep: 015/29.00.99 of via info@ Wat Dhammapateep.be. Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie.

 

11. Foto’s en filmpjes

Vzw Wat Dhammapateep gebruikt foto’s, filmopnames, die gemaakt zijn tijdens de activiteiten ten behoeve van werking, voorlichting/onderwijs/onze website/Facebook/Twitter/Instagram/Whatsapp en binnen onze site.


12. Kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij Vzw Wat Dhammapateep: 015/29.00.990 of via info@ Wat Dhammapateep.be.  Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie. Ook kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, een klacht indienen zodra u het niet eens bent met de manier waarop Vzw Wat Dhammapateep met uw gegevens omgaat.


13. Wijziging privacybeleid 

Vzw Wat Dhammapateep kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 januari 2023. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.