Nederlands English

Magha Puja

In de derde maanmaand vieren ze in Thailand Magha Puja, dit is het feest van de Sangha. Tijdens de Magha Puja herdenken de Boeddhisten dat er uit alle delen van het land 1250 heiligen, Sadhoes, naar de Boeddha kwamen in de stad Rajagaha. Deze naam is tot stand gekomen doordat de Sadhoes naar Rajagaha gingen bij de volle maan in de maand Magha. De Sadhoes werden volgelingen van de Boeddha en werden alleemaal door Boeddha zelf tot monniken gewijd. Hierdoor ontstond de eerste boeddhistische monnikengemeenschap, genaamd de Sangha.