Nederlands English

Geschiedenis

Wat Dhammapateep kan vertaald worden als de "Tempel van het Licht van de Leer" (de Leer van Boeddha). Het is een tempel in de traditie van de Thaise theravada (vertaald als de "Leer van de Ouderen") dat is de boeddhistische stroming zoals die gevolgd wordt niet alleen in Thailand maar in gans Zuidoost Azië.

Door het initiatief van een aantal Thaise Vlamingen, die nood hadden aan een boeddhistisch centrum, werd door Wat Chakkawatrajawas, een koninklijke tempel uit Bangkok in Thailand, een gebouw aangekocht op de Kouterdreef 37 te Mechelen. Wat Dhammapateep kreeg zijn naam van de Thaise boeddhistische Sub-Patriarch Phra Phuttiwongmunee, Abt van Wat Chakkawatrajawas, die op 1 juli 2005 de Tempel plechtig heeft geopend.

Sinds die stichting is Wat Dhammapateep door de moedertempel Wat Chakkawatrajawas toevertrouwd aan de Abt Phra Khruvinaithorn Somsak Subhalert. Die verblijft en werkt nu permanent in Mechelen om er zich te wijden aan de spirituele leiding en de organisatie van de activiteiten van de Tempel. Regelmatig verblijven er ook andere monniken uit Thailand of andere landen.

De Tempel had heel wat wettelijke en reglementaire problemen op te lossen en daarvoor werd een tempelvereniging gerealiseerd in de vorm van een 'vereniging zonder winstoogmerk', gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2007.

Op 13/11/2012 volgde de eerste grote reorganisatie van de Raad van Bestuur. (Zie onderaan voor informatie over de verantwoordelijken van Wat Dhammapateep: de abt voor de Boeddhistische Zaken, en de voorzitter voor de Algemene Organisatie).

In 2014 heeft het aantal leden toegetreden tot de Tempelvereniging nagenoeg 2.000 bereikt. Deze 'steunende leden' zijn verder georganiseerd in een Vrijwilligers-organisatie (in overeenstemming met de Wet van 3 juli 2005) die op 7 april 2007 de erkenning verkreeg door het Provinciebestuur van Antwerpen (erkenningsnummer ANT20080241). Zonder het onzelfzuchtige werk van deze onvolprezen vrijwilligers en de donaties van haar vele honderden leden en sympathisanten zou het bestaan en de ontwikkeling van de Tempel onmogelijk zijn.

Wat Dhammapateep wil een verantwoordelijke rol opnemen in de ontwikkeling van het boeddhisme in België en Europa. Het is een geëngageerd lid van de UTSE (Unie van Thaise Sanghas in Europa) wat bleek uit zijn organisatie en sponsoring van het boeddhistisch congres van 22-24 augustus 2014. Het werd aangekondigd als de grootste en belangrijkste boeddhistische bijeenkomst ooit in België, met de deelname van de hogere boeddhistische leiders en organisaties uit Thailand, de VS en andere landen en met de abten van tempels uit nagenoeg alle Europese landen.

De nabije toekomst is vooral gericht op de verwezenlijking van het Project van de Nieuwe Tempel. Op 1 juli 2011 werd daartoe een fonds opgericht onder de hoge bescherming en toezicht van de Thaise Hogere Sangha Autoriteiten. Door de groei van de Tempel is een uitbreiding noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling.

In 2015 kocht de vzw Wat Dhammapeteep de Nieuwe Tempel aan, gelegen in de Willendriesstraat 7b, 2812 Muizen, dit dankzij de steun van vele donateurs. In februari 2017 verhuisde de abt Khruvinaithorn Somsak Subhalert naar de Nieuwe locatie.

Evenementen en activiteiten werden nog altijd georganiseerd op het oude adres.

Het eerste festival was de verhuis van het grote Boeddhabeeld op 28 mei 2018, dit was ook de officiële opening en ingebruikname van de tempel voor evenementen en activiteiten.