Nederlands English

BUB

De Boeddhistische Unie van België (BUB)

LIDMAATSCHAP
Wat Dhammapteep (WDP) is als lidvereniging aangesloten bij de Boeddhistische Unie van België (BUB) sinds december 2016.

HET CHARTER BETREFFENDE DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BOEDDHISME
Werd onderschreven door WDP bij de toetreding tot de BUB.

HET ETHISCH EN DEONTOLOGISCH CHARTER VAN DE BUB & de VERTROUWENSPERSOON
Op 7 oktober 2018 aanvaarde de Raad van Bestuur ook het Ethisch en Deontologisch Charter van de BUB en in het kader daarvan werd een Vertrouwenspersoon aangesteld.

Het Charter en de aanstelling worden gepubliceerd op de website en zijn ter inzage bechikbaar in de Tempel voor alle medewerkers en bezoekers.

De aanspreekpersoon integriteit wordt geacht de principes van het Charter van de BUB en de regels van WDP te respecteren en bevoegd te zijn om de taak op onafhankelijke en integere wijze met absolute discretie te vervullen.

De aanspreekpersoon integriteit aangesteld door het bestuursorgaan is Mevr. Sathya Dith.

Een persoon die haar wenst te ontmoeten kan ook in de Tempel een bericht (brief) bezorgen,  zonder andere informatie dan de manier waarop zij hem/haar kan contacteren.

Of een E-mail sturen op het volgende adres: api@watdhammapateep.be 

Bekijk het Charter

Bezoek de website van BUB