Nederlands English

Asalha Puja & Khao Phansa

Asalha Puja (Pali) is een van de drie belangrijkste feestdagen van het boeddhisme, ook de Dhammadag geheten omdat op die wordt gevierd van de eerste prediking van de Leer (de Dhamma) door de Boeddha. Symbolisch wordt die eerste preek “het in beweging zetten van het wiel van de Leer” (dhammacakkapavatana in Pali) genoemd.

De eerste prediking hield de Boeddha te Sarnath in India, voor de vijf asceten die hem vergezelden in zijn zoektocht naar de Verlichting. Ze werden zijn eerste discipelen.

In de boedhistische theravadatraditie wordt aangenomen dat de gebeurtenis plaatsgreep op de volle maan in de maand Asalha (in juni-juli), vanwaar de naam van de feestdag komt (puja betekent eerbetoon, verering).

Op de daaropvolgende dag start de periode van drie maanden die het regenseizoen in Thai; วันเข้าพรรษา Khao Phansa, de eerste dag van in Thai: พรรษา vassa, de periode waarin de monniken in de kloosters en tempels verblijven (de zgn. regenretraite).