Nederlands English

Meditation

De (BOEDDHISTISCHE) MEDITATIEGROEP (BMG)

Een nieuwe start vanaf 2019.

Op 26 augustus 2005, amper twee maand na de plechtige opening van de Tempel Wat Dhammapateep werd de Boeddhistische MeditatieGroep (de BMG) gestart. onder de begeleiding van Phra Khruv. Somsak Subhalert (gekend als 'de monnik').

Sindsdien werden twee maal per week op dinsdag-en donderdagavond meditatiesessies ingericht. In 2018, zijn er na de verhuis, door werken en reorganisatie, voor het eerst in de geschiedenis van de groep enkele beperkingen geweest in de sessies en deelnames. Desniettemin betekent dat toch een nagenoeg ononderbroken praktijk van meditatieavonden gedurende dertien jaar.

Het valt op dat vele nieuwkomers enkel gemotiveerd zijn om te komen “leren mediteren”, en denken om nadien hun trainingen thuis verder te kunnen zetten. Het is zeer betwistbaar dat zij dat volhouden. De bijzondere atmosfeer van de Tempel, de groepsdynamiek en de begeleiding zijn slecht drie opportuniteiten die men buiten de Tempel zeker zal missen om de nodige concentratie, vastberadenheid, bewustzijn en ervaring te ontwikkellen.

Vanaf 2019 wordt de organisatie van de BMG een nieuw leven ingeblazen met de gebruikelijke sessies op dinsdag en donderdagavond. Voor het eerst komt er een wijziging: de monnik wenst de training te houden tussen 18u30 en 20u (vroeger 20-21 u). Alle Educatieve Projecten (les, training, enz.) van de Tempel kregen voor de nieuwe locatie een goedkeuring door de Raad, zo ook de BMG. Iedereen die wil deelnemen in de groepstrainingen vanaf 2019 zal een nieuwe inschrijving moeten indienen en opgenomen worden in een (controle)register. De eerste sessie heeft plaats op dinsdag 15 januari (na de nieuwjaarsdrukte).

De regels zijn vereenvoudigd.

Zoals vroeger moet een deelnemer lid zijn en een inschrijving indienen (niet wanneer men slechts eenmaal komt kijken). Voor de eerste keer contact opgenomen worden met de coordinator die u inschrijft en uw eventuele vragen zal beantwoorden. De groepen en scholen die bezoek en/of een infosessie wensen (eventueel ook voor individuele personen) over meditatie, boeddhisme, de tempelorganisatie en -activiteiten moeten daarover ook afspreken met de coördinator.

Er zijn geen bijzondere vereisten om te mediteren afgezien van uw onverdeelde aandacht (mindfullness). Tussen 18u30 en 20u kan u de meditatieruimte betreden (soms de vihaan, soms de meditatieruimte boven), kalm, in stilte en zonder te storen (geen GSM of praten).

U kan de training altijd beginnen, eindigen, naar buiten gaan en weer hervatten, binnen de sessie van 18u30-20u.

Neem een kussen en ga ergens zitten op de vloer in een houding die men comfortabel acht, of indien gewenst kan ook plaats genomen worden op een stoel.

De sessie vangt mogelijk aan met een verklaring, dhammatalk enz. van de monnik (echter niet bedoeld voor vragen of commentaar). De sessie eindigt met een chanting door de monnik waaraan men desgewenst kan deelnemen. Niemand is dus verplicht. Het betreft de Metta-chanting en de respectbetuigingen - aan de Boeddha, de Dhamma en de Sangha - die naar verluidt ook kunnen gezien worden als een vorm van meditatie.

Wanneer de monnik afwezig is kan de meditatie gewoon worden uitgevoerd zoals hierboven uiteengezet.

Alle bijkomende informatie over de organisatie en activiteiten van de Tempel, de monniken -en het bestuur, over de meditatie zelf (techniek, voorschriften, enz.) en de boeddhistische en Thaise traditie van de Tempel kunnen bekomen worden bij de coördinator. [Spreek af tijdens de mediatiesessie of stuur een e-mail; geef ook uw GSM-nr op.].

Voor vragen en adviezen rond spirituele en levensbeschouwelijke (boeddhistische) aspecten is de monnik bevoegd. Maak een afspraak met hem op een ander moment of kom (zonder afspraak) naar het vrij bezoek dat mogelijk is op zaterdagnamiddag.

De deelnemers wordt Veel vastberadenheid, geduld en inzicht toegewenst.

Met vriendelijke groetenENKELE BESCHOUWINGEN 

In 2005 lokte het nieuws van de verwezenlijking van een boeddhistische tempel in Mechelen vele nieuwsgierigen. en belangstellenden naar de meditatiesessies. Vlamingen en Thais soms tot 30 personen woonden de trainingen bij. 

Die belangstelling werd mede veroorzaakt door de vele boeken en andere publicaties over mindfulnesstraining. Deelnemers bleken vaak afkomstig te zijn uit groeperingen werkzaam in de sprituele sfeer zoals de yoga en new age bewegingen en ook uit centra waar mindfullness oefeningen aangewend worden voor therapeutische doeleinden.

In de Tempel wordt er nooit gevraagd naar de levensbeschouwelijke motieven van de deelnemers zodat het niet duidelijk is of er buiten de Thaise deelnemers wel boeddhisten bij zijn.

De permanente aanwezigheid van de abt, als een ervaren meditatieleraar, is een belangrijk argument voor de meeste geinteresseerden.

Typisch voor fysieke en geestelijke trainingen is de noodzaak aan determinatie en zelfdiscipline. De voorbije jaren leren dat de vele deelnemers komen om de techniek aan te leren en nadien snel afhaken. Zelfs de meer gemotiveerden houden het maar een paar maanden vol.

Het klassieke excuus is dat de training ook thuis mogelijk is waarmee echter verzaakt wordt aan de bijzondere voordelen die een groepsmeditatie en de tempelomgeving biedt. Voor de meesten bereikt de meditatie thuis niet het niveau van wat in de Tempel mogelijk blijkt (duur, kwaliteit, resultaat).